Therapie voor jeugd en jongeren 

Loopt jouw kind vast? Kan hij / zij niet lekker meekomen? Mag jouw kind wat weerbaarder, zelfverzekerder of gewoon vrolijker zijn? Ook als je kind kampt met boosheid, is Psychomotorische Therapie (PMT) een mogelijkheid. Voor jongeren is het soms moeilijk om hun emoties, gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Met PMT hoeven ze niet te praten, maar ervaren en leren ze spelenderwijs. Hierdoor voelt de therapie niet als therapie en heeft jouw kind vooral veel plezier en leert tegelijkertijd ook nog een heleboel. 

Kinderen en jongeren maken een reis van groei en ontwikkeling door, zowel op emotioneel als fysiek vlak. Helaas kunnen sommige jongeren worstelen met het ontwikkelen van essentiële vaardigheden zoals motoriek, concentratie, emotionele regulatie en sociale interactie. In dergelijke gevallen kan PMT een waardevolle ondersteuning bieden. Deze vorm van therapie richt zich op het bevorderen van zowel de emotionele als motorische ontwikkeling van jongeren, terwijl ze plezier hebben en spelen.

Bouwen van zelfvertrouwen

PMT is een gespecialiseerde vorm van therapie die zich richt op het stimuleren van de ontwikkeling van jongeren door middel van spel, beweging en lichaamsgerichte activiteiten. Het combineert elementen van psychologie, bewegingswetenschappen en pedagogiek om jongeren te helpen hun motorische vaardigheden te verbeteren, zelfvertrouwen op te bouwen, emoties te reguleren en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Hoe werkt het? PMT’ers werken nauw samen met de jongeren om hun individuele behoeften en uitdagingen te begrijpen. Ze creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin ze kunnen experimenteren, ontdekken en groeien. Door middel van spel, beweging en gerichte oefeningen worden deze jongeren gestimuleerd om hun zintuigen te gebruiken, hun lichaam te verkennen en nieuwe motorische vaardigheden te ontwikkelen. De therapeut observeert het gedrag en de reacties van de jongere en past de interventies aan op basis van de individuele behoeften en doelen.

Voordelen van PMT:

  1. Motorische ontwikkeling: PMT bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden, zoals evenwicht, coördinatie en fijne motoriek. Door middel van beweging en lichaamsgerichte activiteiten worden de neurale verbindingen in de hersenen gestimuleerd, wat resulteert in een betere motorische controle en vaardigheden.
  2. Emotionele regulatie: Jongeren met emotionele uitdagingen kunnen profiteren van PMT. Door middel van lichaamsbeweging en sensorische ervaringen kunnen jongeren leren hoe ze hun emoties kunnen reguleren en zich beter kunnen concentreren. Dit kan resulteren in een verbeterde zelfregulatie en veerkracht.
  3. Sociale vaardigheden: PMT biedt een sociale context waarin jongeren kunnen leren samenwerken, communiceren en empathie tonen. Door middel van groepsactiviteiten en interactie met andere jongeren kunnen ze hun sociale vaardigheden versterken en zelfvertrouwen opbouwen in sociale situaties. Bij krachtpatsers bieden we tot nog toe alleen individuele trajecten aan.
  4. Zelfvertrouwen en zelfbeeld: Het succes in PMT-activiteiten helpt jongeren bij het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze ontdekken dat ze in staat zijn om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen, wat hun algehele welzijn bevordert.
  5. Plezier en spel: Een essentieel aspect van PMT is dat het plaatsvindt in een speelse en leuke omgeving. Jongeren leren en groeien door middel van spel, wat een natuurlijke en motiverende manier is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Speelse manier van leren

PMT biedt een krachtige benadering voor de ontwikkeling van jongeren op zowel emotioneel als motorisch vlak. Het speelse en stimulerende karakter van de therapie zorgt ervoor dat jongeren plezier hebben terwijl ze werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Door middel van PMT kunnen ze hun motorische vaardigheden ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, emoties reguleren en sociale vaardigheden versterken. Als u merkt dat uw kind worstelt op deze gebieden, kan Psychomotorische Therapie een waardevolle ondersteuning bieden op hun reis naar groei en ontwikkeling.

De invulling van het 1-op-1 traject wordt op maat gemaakt, de lengte van het traject hangt af van de hulpvraag.

Emotieregulatie training

Voor kinderen en jongeren die moeite hebben hun emoties te uiten, snel boos, geïrriteerd of gefrustreerd raken. Wordt uw kind snel boos? Kan uw kind slecht met zijn boosheid omgaan? Raakt uw kind snel gefrustreerd? Dan kan uw kind gebaat zijn bij emotieregulatietraining. Een methode waarbij uw kind leert om gaan om op een andere manier te reageren in situaties waarin hij/zij boos wordt. In plaats van met woede of boosheid te reageren, leert uw kind om meer sociaal te reageren, zodat problemen worden voorkomen.

WAT DOET PMT?

Boosheid bij kinderen kan een uitdaging zijn. Met psychomotorische therapie (PMT) krijgt uw kind een positieve benadering bij het reguleren van deze gevoelens en het bijbehorende gedrag. PMT gebruikt beweging, spel en creatieve activiteiten om kinderen te begeleiden bij het begrijpen en uiten van emoties op een gezonde en constructieve manier.

Geef je kind de tools om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen en positieve gedragsverandering te stimuleren.

  • Lichaamsbewustzijn ontwikkelen en leren hoe ze hun emoties kunnen herkennen en reguleren.
  • Alternatieve manieren vinden om boze gevoelens te uiten, zoals dansen, tekenen of andere lichaamsbewegingen.
  • Sociale vaardigheden ontwikkelen, zoals communicatie, empathie en conflictoplossing.
  • Zelfvertrouwen opbouwen en een positiever zelfbeeld krijgen.

De training wordt in groepen van maximaal 4 kinderen (van 8 tot 12 jaar) aangeboden. Het zijn 12 sessies van 60 – 90 minuten. Bij 3 of meer aanmeldingen gaat de training door. Kosten voor deel 2 €180,-. Kosten deel 1 + 2 €360 ,-

Deel 2 (alleen te volgen als deel 1 is afgerond)Deel 1 + 2 (12 weken)
dinsdag 6 februari start dinsdag 19 maart
dinsdag 13 februari laatste 2 juni 2024
dinsdag 21 februari
dinsdag 28 februari
dinsdag 6 maart
dinsdag 13 maart

Niet genoeg geld?
Wil je hier gebruik van maken, maar heb je niet genoeg geld? Dan kan je hier subsidie voor aanvragen via de combibrug. Zij fungeren als intermediair en kunnen helpen om de subsidie aan te vragen.

Door wie

Juliëtte van Eeten is tweedejaars deeltijd student Psychomotorische Therapeut aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds 2020 geeft ze al beweegcoaching aan zowel jeugd als volwassenen. Met een diploma tot psychomotorische therapeut is het haar doel om als vrijgevestigde therapeut aan de slag te gaan.